5/22/2010

ANIMAL RIGHTS!

08年開始這條忠心的無政府犬從未缺席任何一場暴動場合

真的是繳了會費在參加的啊!


December 12. 2008


December 17. 2008


December 18. 2008


December 22. 2008


January 9. 2009


March 4. 2009


May 9. 2009


December 6. 2009


February 24. 2010


March 5. 2010


March 11. 2010


May 5. 2010

via here

1 則留言:

匿名 提到...

堅定的眼神!!!!!! 敏捷的身軀!!!!!!!
riot dog!
(在臉書有粉絲團..)